گزارش تصويري از بازديد هيات تجاري كشورهاي تونس و ساحل عاج از سايپا يدك
  چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵
   
 

گزارش تصويري  از بازديد هيات تجاري كشورهاي تونس و ساحل عاج از سايپا يدك[ آرشيو ]