سايپايدك الگوي ساير شركت‌ها در زمينه تعالي منابع انساني است
  دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
   
 

معاون منابع انساني گروه خودروسازي سايپا در نشست مديران منابع انساني شركت‌هاي گروه سايپا تاكيد كرد: سايپايدك در حوزه سنجش و بهبود فرهنگ سازماني اقدامات خوبي انجام داده است كه مي‌تواند براي ساير شركت‌ها الگوي خوبي براي تعالي منابع انساني باشد.

به گزارش روابط عمومي سايپايدك، عليشاهي در اين نشست كه به ميزباني سايپايدك برگزار شد، اظهار كرد: سايپايدك يكي از بهترين شركت‌هاي گروه سايپا است كه همواره در ارزيابي‌ها رتبه خوبي به دست آورده است و در حوزه منابع انساني تعامل خوبي با گروه سايپا برقرار نموده است.
معاون منابع انساني گروه سايپا ادامه داد: نيروي انساني براي سايپا از اهميت بالايي برخوردار است به طوري كه در شرايط كاهش توليد، كمترين تعديل را داشتيم و طرح‌هاي بازخريدي كه در شركت‌ها اجرا شد همگي در جهت رضايت كاركنان بوده است.
عليشاهي افزود: در حال حاضر در سايپا به دنبال افزايش توليد هستيم و در اين شرايط هيچ نيرويي به گروه اضافه نخواهد شد بلكه بايد بهره‌‌وري نيروي انساني را افزايش دهيم. در واقع با اتكا به نيروي انساني موجود، بايد به شرايط توليد گذشته برگرديم.
وي با اشاره به منع قانوني بكارگيري مجدد افراد بازنشسته در گروه سايپا، اظهار كرد: يكي از مصاديق عدالت اجتماعي در بين كاركنان گروه، عدم وجود تبعيض بين كاركنان دائم و موقت است به طوري كه همه كاركناني كه قرارداد دائم و يا موقت دارند به طور مساوي از تمام تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده براي كاركنان برخوردارند.
پيش از سخنان معاون منابع انساني گروه سايپا، دكتر عبدي معاون منابع انساني و پشتيباني سايپايدك از طراحي و راه‌اندازي نرم‌افزار 4DS خبر داد و گفت: اين نرم‌افزار ضمن كنترل كليه فرآيندهاي سازمان، مشخص مي‌كند كه در كدام بخش‌ها وضعيت ثبت نشده است. اين نرم‌افزار در حال بهره‌برداري آزمايشي است كه پس از نهايي شدن، مي‌تواند در راستاي بهبود تعالي سازماني نقش موثري داشته باشد. همچنين به منظور انتقال تجربيات و دانش سازماني اين نرم‌افزار در اختيار ساير شركت‌هاي گروه سايپا نيز قرار خواهد گرفت.
بنابراين گزارش، در نشست مديران منابع انساني گروه سايپا، خلاصه‌اي از دستاوردهاي سايپايدك در سالهاي گذشته در زمينه منابع انساني براي حاضران ارائه شد. همچنين مديران منابع انساني گروه سايپا در سخنان كوتاهي ضمن ارائه گزارش از وضعيت موجود در سازمان خود، به بيان پيشنهادها و راهكارهاي خود براي ارتقاء جايگاه حوزه منابع انساني در گروه سايپا پرداختند.
 [ آرشيو ]

  
 شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷  
Saturday 22 September 2018  

صفحه اصلي | آرشيو | جستجو | تماس با ما | سايت شركت سايپا يدك | نسخه موبايل  
كليه حقوق اين سايت متعلق است به نشريه مشتري مداري - نشريه سازمان خدمات پس از فروش سايپا